Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

√ Soal Pai Kelas 7 Semester 1 Perihal Hadats Dan Najis

Konten [Tampil]
Soal PAI Kelas 7 Semester 1 Tentang Hadats dan Najis

1. Hadats berasal dari kata “Al-Hadats” yang mengandung arti…

a. Bersih

b. Suci

c. Kotor

d. Sakit

2. Keadaan tidak suci yang mewajibkan sesorang untuk berwudhu atau mandi junub disebut….

a. Hadats

b. Najis

c. Wudhu

d. Tayamum

3. Cara lain yang diperbolehkan untuk bersuci dari hadats kecil selain berwudhu jikalau tidak sanggup menemukan air disebut….

a. Thaharah

b. Tayamum

c. Mandi junub

d. Bersiwak

4. Mandi junub merupkan cara bersuci dari hadats…..

a. Kecil

b. Sedang

c. Menengah

d. Besar

5. Orang yang meninggal dunia menyucikannya ialah dengan cara….

a. Berwudhu

b. Bertayamum

c. Mandi junub

d. Memercikkan air di tubuhnya

6. Di bawah ini merupakan lantaran dari hadats kecil, kecuali…

a. Buang angin

b. Buang air kecil

c. Haid

d. Tertidur

7. Perhatikan tabel di bawah ini!

Sebab Hadats Cara menyucikannya

Sebab HadatsCara menyucikannya
ABuang air besarMandi junub
BTertidur tidak dengan dudukBerwudhu/ bertayamum
CNifasBerwudhu/ bertayamum
DBuang air kecilMandi junub

Pasangan yang sesuai antara penyebab hadats dan cara menyucikannya dari tabel di atas adalah…

a. A

b. B

c. C

d. D

8. Sebab diwajibkannya mandi junub bagi seseorang adalah, kecuali….

a. Maninggal dunia

b. Berhubungan suami istri

c. Buang air besar

d. Nifas

9. Media yang dipakai dalam bertayamum adalah….

a. Kayu

b. Debu

c. Kopi

d. Air

10. Suatu benda yang sanggup menghalangi sahnya seseorang mengerjakan suatu ibadah disebut….

a. Hadats

b. Thaharah

c. Najis

d. Tayamum

11. (1) Dalam perjalanan jauh

(2) Sudah masuk waktu shalat

(3) Dengan abu yang suci

(4) Tidak menemukan air

Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan lantaran diperbolehkannya bertayamum…

a. 1,2,dan 3

b. 1,3,dan 4

c. 2,3,dan 4

d. 1,2,dan 412. Najis digolongkan menjadi…..macam

a. 1

b. 3

c. 5

d. 7

13. Perhatikan tabel berikut!
AMukhaffafahSedang
BMutawassithahRingan
CMukhaffafahBerat
DMughallazhahBerat

Jenis najis menurut tingkatannya di atas yang sempurna adalah….

a. A

b. B

c. C

d. D

14. (1) Belum berumur 2 (dua) tahun

(2) Belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya

Dua syarat di atas merupakan ketentuan dimasukkannya kencing bayi pria sebagai jenis najis…

a. Mukhaffafah

b. Mutawassithah

c. Mughallazhah

d. Tidak ada yang tepat

15. Segala jenis bangkai merupakan potongan dari najis mutawassithah kecuali bangkai….

a. Manusia

b. Sapi

c. Ikan

d. Kambing

16. A. Air kencing bayi

B. Air liur babi

C. Kotoran sapi

D. Air lir anjing

Dari data di atas, yang merupakan rujukan dari najis mughallazhah adalah….

a. A dan B

b. A dan C

c. B dan C

d. B dan D

17. Studi kasus;

Ketika Andi dan teman-temannya berjalan hendak pulang ke rumah dari sekolah, ia melihat seekor burung yang terluka sehingga tidak bisa terbang. Ia berniat mengobati burung tersebut dengan cara membawanya ke rumah. Setibanya Andi di rumah, ia meletakkan burung tersebut di sebuah kandang namun tangan Andi terkena kotoran si burung yang melekat di sela-sela kakinya. Bagaimanakah cara bersuci yang sempurna untuk Andi…

a. Berwudhu

b. Dibasuh sampai warna dan baunya hilang

c. Dipercikkan dengan air saja

d. Dibasuh 7 (kali) dan salah satu di antaranya dengan air dicampur tanah

18. Saat bayi pria telah berusia 2 (dua) tahun dan telah memakan makanan selain air susu ibunya, maka air kencing anak lelaki tersebut menjadi jenis najis….

a. Mukhaffafah

b. Mutawassithah

c. Mughallazhah

d. Tidak ada yang tepat

19. Segala jenis kotoran baik binatang ataupun insan merupakan jenis najis….

a. Mutawassithah

b. Mukhaffafah

c. Mughallazhah

d. Tidak ada yang tepat

20. Cara menyucikan badan dari najis mughallazhah ialah dengan membasuh 7 (tujuh) kali dengan air yang salah satu di antaranya ialah air yang dicampur dengan…

a. Minyak wangi

b. Pasir

c. Daun pandan

d. Tanah

Sumber https://www.kakakpintar.id